Kaple Nejsvětější Trojice u obce Švařec

Hornická kaple Nejsvětější Trojice u obce Svařec je krásnou ukázkou lidové sakrální architektury. Její historie sahá pravděpodobně až do 13. století, kdy byla vystavěna horníky z německých zemí. 

Kontakt

Kaple Nejsvětější Trojice u obce Švařec
Koroužné 33,
593 01, Kouroužné
okres Žďár nad Sázavou
49.5230692N, 16.3514031EMapa

Tato malá nenápadná stavba okouzlí nejednoho návštěvníka svým unikátním geniem loci. V roce 2019 podstoupil kostelík restaurátorský průzkum a o dva roky později započaly restaurátorské práce.