Významné památky na Vysočině

PAMÁTKY UNESCO

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Asi každému se vybaví kostel připomínající hvězdu, který obklopuje ambit rovněž ve tvaru hvězdy. Myšlenka vybudování svatostánku, který bude oslavou sv. Jana Nepomuckého, vzešla od opata žďárského kláštera cisterciáků Václava Vejmluvi. Oslovil tedy architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichela, který, díky dlouholeté spolupráci a porozumění, vytvořil návrh kostela s ambitem tak, jak ho známe dnes. Počátek výstavby se datuje k 13. srpnu 1719, kdy byly vytvořeny základní zdi kostela a ambitu. V květnu následujícího roku byl položen základní kámen a již v roce 1722 byla stavba kostela ukončena.

V roce 1994 bylo poutní místo zapsáno na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. V roce 2013 podala Římskokatolická církev žádost o vrácení památky, ke kterému došlo o rok později dohodou. Kostel na Zelené Hoře nyní tedy spravuje Římskokatolická farnost ve Žďáře nad Sázavou. Atmosféru tohoto místa můžete nasát i vy. Prostory kostela mají kapacitu až 300 osob a jsou tak vhodné pro pořádání slavnostních akcí. Místo ovšem můžete navštívit také v rámci aktivního odpočinku po školení nebo semináři, kterého se ve Žďáru, nebo i jinde zúčastníte.
www.zelena-hora.cz

Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť v Třebíči

Historie baziliky začíná v roce 1220, kdy se opat třebíčského kláštera rozhodl vybudovat největší kostel na Moravě. To se mu ale podařilo jen z části, je totiž pouze nejdelší. V roce 1241 tedy jihofrancouzská huť postavila základy baziliky, jejíž stavba trvala do roku 1260. To je jedním z důvodů, proč je tato stavba unikátní kombinací románského a gotického slohu.
Bazilika, jak ji známe dnes, však dostala svoji podobu na počátku 17. století, kdy se jejími majiteli stali Valdštejnové, kteří se rozhodli obnovit její slávu, o kterou přišla po požáru v roce 1462. Nejstarší částí baziliky je krypta, ve které se kromě padesáti sloupů, z nichž každý je originál, dochovala i výdřeva stropů z 13. století. Právě kombinace architektonických slohů a její kulturní hodnota byly v roce 2003 důvodem k zapsání Baziliky sv. Prokopa na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
www.visittrebic.eu/bazilika-svateho-prokopa/

Židovská čtvrť

První písemné zmínky o židovských obyvatelích Třebíče pochází z roku 1338, ale předpokládá se, že zde žili už o sto let dříve. V 17. století zde na velmi malém prostoru žilo až 1 200 židů. Kromě historických protižidovských opatření, jako byl zákaz vlastnit půdu, nebo provozovat řemeslo, přišla i další omezení. Židé své město nesměli rozšiřovat, a tak nově budované domy prorůstaly do původních.
Mohlo by se zdát, že budovy stojící podél křivolakých uliček jsou němými svědky let dávno minulých. Opak je ale pravdou. Toto „město ve městě" je stále pulzujícím místem s řadou kaváren a restaurací, muzeem a kulturním životem.
V židovské čtvrti se nedochovali pouze domy, ale také radnice, škola, chudobinec a v neposlední řadě dvě synagogy. Díky svému rozsahu, je jedinou zcela dochovanou čtvrtí v Evropě a v roce 2003 byla jako jediná židovská památka, vyjma Jeruzaléma, zapsána na Seznam UNESCO.
http://www.visittrebic.eu/zidovska-ctvrt/

Historické jádro města Telč

Ostrov historie a kulturních památek. Ve 13. století zde na křižovatce obchodních cest stála vodní tvrz, ze všech stran chráněná rybníky a branami. Ty zůstaly i po přestavbě v 16. století, ze které pochází dnešní podoba místa. Historické jádro Telče je jedinečný urbanizační celek s goticko-renesančními domy s v té době typickým podloubím. Ačkoli se později v jiných městech přestala podloubí stavět, či se dokonce rušila, v Telči to bylo vždy zakázáno a i proto se může chlubit Malým i Velkým loubím. Na základech původní tvrze byl vybudován renesanční zámek s francouzskou zahradou. Jeho krásu si jistě vybavíte v souvislosti s pohádkou Z pekla štěstí. Pro svoji unikátní podobu je historické jádro Telče pod ochranou státu jako Městská památková rezervace (centrum města) a Národní kulturní památka (zámecký komplex). Obě části historického jádra jsou od roku 1992 pod patronací UNESCA.
http://www.telc.eu/

Další památky Kraje Vysočina

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

10 km od Moravských Budějovic se nachází perla barokní architektury z 1. poloviny 18. století. Zámek patří k nejmohutnějším barokním komplexům tohoto období. Oku znalce ale neunikne, že zdivo dnešního zámku skrývá svou renesanční minulost, sahající do 16. století. Tehdy byla na renesanční zámek přestavěna původní středověká tvrz. O současnou podobu zámku se zasloužil nejvýznamnější rod, který kdy zámek vlastnil – Questenberkové. Zámek a přilehlý farní kostel sv. Markéty obklopuje francouzská zahrada. Jaroměřický zámek je známý také svojí hudební historii. Právě zde rodák z Třebíče F. V. Míča složil první českou operu „ O založení města Jaroměřice". Pokud jste obdivovateli barokní hudby, navštivte Jaroměřice v srpnu, kdy zde probíhá Mezinárodní festival Petra Dvorského.
www.zamek-jaromerice.cz

Zámek Světlá nad Sázavou

Zámek ve Světlé nad Sázavou v roce 2014 poprvé v historii otevřel své brány široké veřejnosti a je odhodlán stát kulturním centrem nejen celého světelského regionu, ale v budoucnu i kulturní perlou České republiky. V současné době je možné na zámku navštívit několik okruhů a výstav. V následujících letech zámek postupně projde rozsáhlou rekonstrukcí, avšak veřejnosti své brány nezavře. Během letní sezóny se v areálu zámku a parku odehrávají různé zábavní programy pro děti i dospělé, včetně festivalů, koncertů, výstav a jiných pohádkových akcí.
www.zameksvetla.cz

Zámek Náměšť nad Oslavou

22 km od Třebíče se nachází zámek, na jehož místě původně stál středověký hrad. Panství bylo v rukou meziříčské větve pánů z Lomnice. V 2. polovině 15. století bylo celé městečko zpustošeno uherskými vojsky. Na konci 16. století přechází zámek do vlastnictví Žerotínů. Ti jej měli až do poloviny 18. století, kdy zámek získal autor reforem Marie Terezie – Vilém Haugwitz. V té době zažila oblast největší ekonomický i hospodářský rozkvět. Tomuto rodu patřil zámek do konce 2. světové války, pak byl v rámci Benešových dekretů znárodněn. Prezidentu Benešovi se zámek líbil a nechal si ho upravit na letní sídlo na Moravě. Navštívil ho ale jen jednou, v roce 1947.
www.zamek-namest.cz

Zámek a klášter Žďár nad Sázavou

Tento komplex tvoří zámek, bazilika – kostel Nanebevzetí Panny Marie, budovy kláštera a zahrady. V roce 1252 byl na tomto místě založen cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie. V roce 1300 již kronika dokumentuje existenci kamenného kostela. V roce 1458 se stal klášter majetkem krále Jiřího z Poděbrad, který jej zdědil. Snažil se o obnovu místa, které bylo poničeno husitskými vojsky. V roce 1638 už přechází klášter do rukou olomouckého kardinála, který nechal prelaturu přestavět na zámek. V roce 1689 postihl klášter první rozsáhlý požár. V rámci oprav byl přistavěn také kostel sv. Markéty. O šestnáct let později opat Václav Vejmluva povolal architekta Santiniho. Spolupráce těchto dvou osobností vyvrcholila v roce 1722 vysvěcením kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Bohužel již v roce 1784 opět klášter vyhořel a opat Steinbach požádal císaře Josefa II. o zrušení kláštera. V roce 1930 je posledním šlechtickým majitelem rod Kinských, ale v roce 1948 byl veškerý majetek znárodněn do roku 1991, kdy došlo k jeho navrácení rodině Kinských.
www.zamekzdar.cz

Zámek Chotěboř

Na místě původní gotické tvrze byl vybudován na počátku 18. století barokní zámek italského typu. Ani ne 20 km od Havlíčkova Brodu si můžete prohlédnout zámek, ve kterém se v současnosti nachází muzeum popisující řemeslnou historii oblasti. Za návštěvu rozhodně stojí i přilehlá kaple Nejsvětější Trojice, která je pozoruhodná svojí bohatou štukovou výzdobou. Zámek je od roku 1836 ve vlastnictví rodiny Dobrzenských, ale zcela přístupný veřejnosti.
www.region-vysocina.cz/

Hrad Kámen

Asi 15 km od Pelhřimova leží původně gotický hrad ze 13. století – Kámen. Téměř dvě stě let byl lenním královským hradem, ke kterému patřilo i rozsáhlé panství. V polovině 17. Století, tedy v době, kdy hrad vlastnil rod Malovců, proběhla přestavba, ze které pochází jižní obytné křídlo a vstupní věž. Od roku 1953 je hrad ve vlastnictví státu a v současnosti je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o., a nabízí i prohlídku expozic – bydlení a motocykly.
www.hradkamen.cz

Hrad Lipnice nad Sázavou

Tento mohutný a rozsáhlý hradní komplex z počátku 14. Století, se nachází 15 km od Havlíčkova Brodu, na hranicích historického Království českého a markrabství moravského. V roce 1319 jej jako zástavu získal král Jan Lucemburský, který hrad výměnou za panství Žitavsko, postoupil pánům z Lipé. Za jejich vlády ještě Jan Lucemburský hrad navštívil společně se synem Karle. Ten později, už jako panovník Karel IV. hrad získal a v roce 1370 udělil městečku Lipnice městská práva a právo várečné. Pak hrad měnil majitele, až do roku 1869, kdy hrad i většina Lipnice podlehly požáru. Až v roce 1913 vznikla iniciativa za záchranu hradu. Od roku 1953 je v rukou státu a je postupně zpřístupňován.
www.hrad-lipnice.eu

Hrad Roštejn

Dvanáct kilometrů od Telče leží hrad, který nechali zpočátku 14. století páni z Hradce. V 70. letech 16. století jej Zachariáš z Hradce nechal přebudovat na renesanční lovecký hrádek s oborou. Na přelomu 18. a 19. století zde byly zhotoveny dvě nástěnné malby, které se dochovaly dodnes. V roce 1915 postihl hrad požár. O osm let později byly opraveny střechy a v roce 1958 došlo již v rukou státu k opravě i budov hradu. Od roku 1969 je přístupný veřejnosti a v současné době zde můžete navštívit i expozici věnovanou umění místních řemeslníků, nebo Pracovnu polesného.
www.hrad-rostejn.cz